Obliczanie śladu węglowego - jak mierzyć wpływ naszej działalności na środowisko? - Poradnik

Mamy coraz większą świadomość, że nasze codzienne działania mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatu Dlatego coraz popularniejsze staje się obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego

Wpływ naszej działalności na środowisko

Coraz większą uwagę zwraca się na konsekwencje naszej działalności dla środowiska naturalnego. Mamy coraz większą świadomość, że nasze codzienne działania mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. Dlatego coraz popularniejsze staje się obliczanie śladu węglowego.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku naszej działalności. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów, takich jak metan czy podtlenek azotu. Obliczanie śladu węglowego pozwala zrozumieć, jak nasze decyzje i codzienne czynności wpływają na zmiany klimatu.

Jak obliczyć ślad węglowy?

Obliczanie śladu węglowego polega na określeniu ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez naszą działalność. W tym procesie bierze się pod uwagę wszystkie etapy produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji danej usługi lub produktu. Istnieją specjalne kalkulatory online, które pomagają obliczyć nasz ślad węglowy na podstawie podanych danych dotyczących zużycia energii, transportu, czy odpadów.